Cjenjeni posjetitelji u navedenoj kategoriji možete pročitati naše najnovije obavijesti.

 

Ulica 27 broj 17 20270 Vela Luka

020/812-233 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Klasa: 112-03/21-01-04

Urbroj: 2117-117-01-21-01

 

Temeljem članka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost Vela Luka, na svojoj 34 sjednici, raspisuje:

 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme do 31.08.2021. godine

Objavljuje se potreba za zasnivanjem radnog odnosa za: ODGOJITELJ/ICA na određeno radno vrijeme

UVJETI:

Prema zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97 i 107/07) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost Vela Luka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

- kratak životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslik),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslik),

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

- potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

- dokaz o hrvatskom državljanstvu.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Općine Vela Luka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka, na adresu: DJEČJI VRTIĆ RADOST Vela Luka Ulica 27 br. 17 20270 Vela Luka s naznakom "NE OTVARAJ – za natječaj".

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 © 2015 Dječji vrtić "Radost" Vela Luka. Sva prava zadržana.

Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).