Dragi naši mališani, a i odrasli, u ovoj kategoriji možte provjeriti vaš tjedni jelovnik.

- dijete smije dolaziti i odlaziti iz Vrtića isključivo u pratnji punoljetne osobe (roditelj, staratelj ili druga osoba uz dozvolu roditelja)
- osoba koja dovede dijete u Vrtić dužna je kod dolaska i odlaska javiti se odgojitelju
- obavezno je dolaziti po dijete u okviru radnog vremena Vrtića te poštovati kućni red Vrtića
- prilikom upisa djeteta u Vrtić roditelj je dužan priložiti zdravstvenu dokumentaciju o eventualnoj bolesti djeteta ili smetnji u psihofizičkom razvoju
- roditelji djece koja imaju zdravstvenih poteškoća dužni su to navesti u Zahtjevu za upis djeteta u Vrtić te kontinuirano obavještavati Vrtić o eventualnim promjenama djetetova zdravstvenog stanja u svrhu bolje informiranosti i stručne pomoći
- u slučaju nastanka bilo kakvih problema za vrijeme boravka djeteta u Vrtiću roditelj je dužan odazvati se na suradnju po pozivu stručne službe, a po potrebi to pravo i obvezu ima i roditelj u odnosu na Vrtić
- roditelj koji ne želi više koristiti usluge Vrtića dužan je o tome obavijestiti Vrtić pisanim putem, najmanje 15 dana prije ispisivanja djeteta, a otkazni rok teče od prvog u sljedećem mjesecu. Korisnik programa dužan je Vrtiću podmiriti troškove programa do dana ispisivanja djeteta.
- pri upisu djeteta u Vrtić plaća se upisnina u iznosu od 20.00 kn, a kod ponovnog upisivanja djeteta u istoj pedagoškoj godini upisnina je 50.00 kn
- roditelj je dužan podmiriti obvezu plaćanja do 15-og u mjesecu za tekući mjesec
- vrtić će otkazati pružanje usluga roditelju koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od dana dospijeća obveze, a potraživanja će se naplatiti putem suda
- Vrtić može otkazati program djetetu za slučaj nemarnog i neodgovornog odnosa roditelja prema Vrtiću, a u skladu s aktom Vrtića
- roditelj je dužan obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta iz Vrtića
- ukoliko dijete izostane iz Vrtića, zbog bolesti, do 30 dana nema pravo na umanjenje cijene, a preko 30 dana plaća se 50% utvrđenog iznosa uz predočenje liječničke potvrde
- u slučaju neispunjenja ugovorom navedenih obveza vrtić zadržava pravo ispisati dijete

 © 2015 Dječji vrtić "Radost" Vela Luka. Sva prava zadržana.

Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).