Cjenjeni posjetitelji u navedenoj kategoriji možete pročitati naše najnovije obavijesti.

 

Ulica 27 broj 17

20270 Vela Luka

020/812-233

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Klasa: 112-03/20-01-06

Urbroj: 2117-117-01-20-01

 

Temeljem članka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost Vela Luka, na svojoj 28. sjednici, raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme

do 30.06.2021.  godine

                                                     

Objavljuje se potreba za zasnivanjem radnog odnosa za:

 ODGOJITELJ/ICAna određeno radno vrijeme  


UVJETI: Prema zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97 i 107/07) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost Vela Luka.


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- kratak životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslik),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslik),
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti i
- dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Općine Vela Luka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka, na adresu:

DJEČJI VRTIĆ RADOST Vela Luka
Ulica 27 br. 17 20270 Vela Luka
s naznakom "NE OTVARAJ – za natječaj"


Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 © 2015 Dječji vrtić "Radost" Vela Luka. Sva prava zadržana.

Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).